• head_banner_01

Polat sim

 • Mina götermek üçin gysylan polat sim

  Mina götermek üçin gysylan polat sim

  1. Aşgazan üçin has güýçli.

  2. Açmak aňsat ýüze çykmaýar.

  3. Poslama has güýçli - Simleriň arasynda poslama biri-biri bilen ýakyn aragatnaşykda bolýar.

  4. loadüküň agramy agramdan has uludyr.

  5. “DrumSibu” -ny aňsat işlemek we uzaltmak.

 • Häkim ýüpi we göteriji ýüp üçin lift polat sim

  Häkim ýüpi we göteriji ýüp üçin lift polat sim

  Faceüzü: Ightagty
  Gurluşyk: 8 * 19S-SFC , 6 * 19S-SFC , 8 * 19S-IWRC , 8 * 19S-CSC , 8 * 19S-FC
  Dartyş güýji: 1370 / 1570Mpa, 1570Mpa, 1770Mpa, 1570 / 1770Mpa
  Arza: Lift (göteriji ýüp, häkim ýüp), göteriji
 • Umumy in Engineeringenerçilik ýüpleri / galvanizli we galvanizli polat sim ýüp

  Umumy in Engineeringenerçilik ýüpleri / galvanizli we galvanizli polat sim ýüp

  Jemleýji: galvanizli ýa-da ýagty

  Programma: GURluşyk, Maşyn, SLING

  Önümiň beýany: Bu ýerde görkezilen sim ýüpler, süýümler, çeňňek we göteriji ýüpler we gurluşyk ýaly köp sanly programma üçin amatlydyr.

 • Kran, elektrik göteriji we aýlaw ýollary üçin aýlanmaýan polat sim ýüp

  Kran, elektrik göteriji we aýlaw ýollary üçin aýlanmaýan polat sim ýüp

  Aýlanmaga çydamly sim ýüpleri, ýük astynda aýlanmagy ýa-da aýlanmagy täzeden dikeltmek üçin ýörite döredildi.

  Dizaýnlary sebäpli, ulanylyşynda belli bir çäklendirmeler we beýleki gurluşyklar bilen zerur däl ýörite işlemek talaplary bar

  Aýlanmaga çydamly aýratynlyklar, görkezilişi ýaly dürli (sag we çep) ugurlary bolan iki ýa-da has köp gatlaklaryň dizaýny bilen gazanylýar.

 • Kabel möhür, sport enjamlary we bökmek üçin PVC palto polat ýüp

  Kabel möhür, sport enjamlary we bökmek üçin PVC palto polat ýüp

  Faceüzü: Surfaceerüsti PVC Pu neýlon bilen örtülendir
  Polat ýadrosy: 7 * 7-7 * 19
  Aýratynlyklary: Iki görnüşli polat ýadro, galvanizli we poslamaýan polat bar.Surfaceerüsti örtük, poslama garşy gorag gatlagynyň funksiýasy bilen tekiz we reňkli
  Reňk we diametri: Dürli reňkler we diametrler düzülip bilner
 • SS316 we SS304 bilen poslamaýan polat sim ýüp

  SS316 we SS304 bilen poslamaýan polat sim ýüp

  Ulanyl: ACAHT, GEÇIRMEK, GURMAK

  Önümiň beýany: 1 × 19 gurluşyk poslamaýan sim arkan we poslamaýan polat kabel çeýe däl we poslamaga ýokary garşylygy bar.Çeýeligi möhüm bolmadyk ýerlerde balustrad, poslamaýan polatdan ýasalan demir, ýahta ýasamak we bezeg goşundylary üçin amatly

  Çeýe 7 × 7 gurluşyk 316 deňiz derejeli poslamaýan polat kabel dartyş, howpsuzlyk kabelleri, deňiz binagärçiligi ulanylyşy, poslamaýan kabel balustradasy, poslamaýan polat kabel relsleri we bezeg goşundylary üçin amatlydyr.

  Lyokary çeýe 7 × 19 gurluşyk 316 poslamaýan polat sim, köp işleýän ýük goşundylary we howpsuzlyk kabelleri we şkaf kabelleri ýaly köp sanly programma üçin amatlydyr.