• head_banner_01

Önümler

 • Kran, elektrik göteriji we aýlaw ýollary üçin aýlanmaýan polat sim ýüp

  Kran, elektrik göteriji we aýlaw ýollary üçin aýlanmaýan polat sim ýüp

  Aýlanmaga çydamly sim ýüpleri, ýük astynda aýlanmagy ýa-da aýlanmagy täzeden dikeltmek üçin ýörite döredildi.

  Dizaýnlary sebäpli, ulanylyşynda belli bir çäklendirmeler we beýleki gurluşyklar bilen zerur däl ýörite işlemek talaplary bar

  Aýlanmaga çydamly aýratynlyklar, görkezilişi ýaly dürli (sag we çep) ugurlary bolan iki ýa-da has köp gatlaklaryň dizaýny bilen gazanylýar.

 • Kabel möhür, sport enjamlary we bökmek üçin PVC palto polat ýüp

  Kabel möhür, sport enjamlary we bökmek üçin PVC palto polat ýüp

  Faceüzü: Surfaceerüsti PVC Pu neýlon bilen örtülendir
  Polat ýadrosy: 7 * 7-7 * 19
  Aýratynlyklary: Iki görnüşli polat ýadro, galvanizli we poslamaýan polat bar.Surfaceerüsti örtük, poslama garşy gorag gatlagynyň funksiýasy bilen tekiz we reňkli
  Reňk we diametri: Dürli reňkler we diametrler düzülip bilner
 • Açyk spelter rozetkalary bilen polat sim ýüpi

  Açyk spelter rozetkalary bilen polat sim ýüpi

  Düşündiriş:Açyk spelter rozetka enjamlary bilen atmak, göwrümi kiçi bolany üçin galp açyk swetka rozetkasy bilen atmakdan başga ýükleri düzetmek ýa-da birikdirmek üçin has takyk ukybyna eýedir. Spelter rozetkasy bilen, berkitmek we has güýçli güýç bermek üçin has amatly iş usullaryny berip biler.

  Jikme-jiklik:

  Polat derejesi: polat ýasamak

  Gurluşyk: islegleriňize görä.

  Diametri: talaplar boýunça

  Dartyş güýji: 1770/1570/1670/1860/1960mpa (talaplar boýunça).

  Programma: uly göwrümli götermek, urmak, çekmek we ş.m.

  Faceüzü: galvanizli, ýagty, ýagly we ş.m.

 • SS316 we SS304 bilen poslamaýan polat sim ýüp

  SS316 we SS304 bilen poslamaýan polat sim ýüp

  Ulanyl: ACAHT, GEÇIRMEK, GURMAK

  Önümiň beýany: 1 × 19 gurluşyk poslamaýan sim arkan we poslamaýan polat kabel çeýe däl we poslamaga ýokary garşylygy bar.Çeýeligi möhüm bolmadyk ýerlerde balustrad, poslamaýan polatdan ýasalan demir, ýahta ýasamak we bezeg goşundylary üçin amatly

  Çeýe 7 × 7 gurluşyk 316 deňiz derejeli poslamaýan polat kabel dartyş, howpsuzlyk kabelleri, deňiz binagärçiligi ulanylyşy, poslamaýan kabel balustradasy, poslamaýan polat kabel relsleri we bezeg goşundylary üçin amatlydyr.

  Lyokary çeýe 7 × 19 gurluşyk 316 poslamaýan polat sim, köp işleýän ýük goşundylary we howpsuzlyk kabelleri we şkaf kabelleri ýaly köp sanly programma üçin amatlydyr.

 • Grommet (Tükeniksiz sim ýüpleri)

  Grommet (Tükeniksiz sim ýüpleri)

  Düşündiriş:Iň pes döwüji güýji bilen üpjün edýän simli ýüp kabeli, iş ýüküniň bäş esse köp bolmagy, tegelek polat simli ýüpüň adatdan daşary ýükleme ukybyna we göteriş nokadynyň iň pes egilme bölegi 1,5d-den pes bolmaly däldir.Jikme-jiklik:Diametri: talaplar hökmünde Işleýiş usuly: dik, bokurdak we sebet urgylary.Gurluşyk: sim ýüp üçin ähli gurluşyk görnüşleri.Dartyş güýji: talaplar hökmünde.Programma: bir obýekti ýa-da ýük götermek, asma köpri ýa-da diňler goýmak, götermäge kömek etmek üçin krana dakmak we ş.m. faceüzü: galvanizli, ýagty, ýagly we ş.m.

 • Lift sim ýüpi

  Lift sim ýüpi

  Önümiň parametrleri Artykmaç tizlikli häkim üçin lift ýüpi (6 * 19 + PP) Bu lift simli ýüp pes tizlikli, pes wezipeli liftler üçin ýokary tizlikli lift bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. 19S + PP Takmynan agramy Iň az döwülýän ýük goşa dartyş güýji (Mpa) leeke dartyş güýji (Mpa) 1370/1770 1570/1770 1570 1770 MM KG / 100M KN KN KN 6 12.9 17.8 19.5 18.7 21 ...
 • Lift üçin ýol görkeziji

  Lift üçin ýol görkeziji

  Önümiň parametrleri 1-7 1-19 7-19 7-7 1-7 Gurluşyk nominal diametri Takmynan agram 1570 1670 1770 1870 MM KG / 100M KN KN KN KN 0.5 0.125 - 0.255 - - 1 0.5 - 1 - - 1.5 1.125 1.9 2.02 2.15 2.27 2 2 3.63 3.87 4.11 4.35 2.5 3.125 4.88 5.19 5.5 5.81 3 4.5 7.63 8.11 8.6 9.08 4 8 12.8 13.7 14.5 15.3 5 ...
 • Galvanizli / Galvanizli ýokary uglerodly sim

  Galvanizli / Galvanizli ýokary uglerodly sim

  Önümiň ady: Pianino sim / Saz sim
  Material: Carokary uglerod polat (82B, T9A)
  Ölçegi: 0.2-12
  Gaplamak: Rulonlarda, B60, Spool, Z2 ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
  Standart: JIS G 3510
  Arza: Bahar ýa-da togalanmak
 • Mina götermek üçin gysylan polat sim

  Mina götermek üçin gysylan polat sim

  1. Aşgazan üçin has güýçli.

  2. Açmak aňsat ýüze çykmaýar.

  3. Poslama has güýçli - Simleriň arasynda poslama biri-biri bilen ýakyn aragatnaşykda bolýar.

  4. loadüküň agramy agramdan has uludyr.

  5. “DrumSibu” -ny aňsat işlemek we uzaltmak.

12Indiki>>> Sahypa 1/2