• head_banner_01

Önümler

Kran, elektrik göteriji we aýlaw ýollary üçin aýlanmaýan polat sim ýüp

Gysga düşündiriş:

Aýlanmaga çydamly sim ýüpleri, ýük astynda aýlanmagy ýa-da aýlanmagy täzeden dikeltmek üçin ýörite döredildi.

Dizaýnlary sebäpli, olaryň ulanylyşynda belli bir çäklendirmeler bar we beýleki gurluşyklar bilen zerur däl ýörite işlemek talaplary bar

Aýlanmaga çydamly aýratynlyklar, görkezilişi ýaly dürli (sag we çep) ugurlary bolan iki ýa-da has köp gatlaklaryň dizaýny bilen gazanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Aýlanmaga çydamly sim ýüpleri, ýük astynda aýlanmagy ýa-da aýlanmagy täzeden dikeltmek üçin ýörite döredildi.

Dizaýnlary sebäpli, olaryň ulanylyşynda belli bir çäklendirmeler bar we beýleki gurluşyklar bilen zerur däl ýörite işlemek talaplary bar

Aýlanmaga çydamly aýratynlyklar, görkezilişi ýaly dürli (sag we çep) ugurlary bolan iki ýa-da has köp gatlaklaryň dizaýny bilen gazanylýar.

Loadük astynda bir gatlagyň ugrukdyrylyşy beýleki gatlagyň (leriň) ters tarapa öwrülmegi bilen garşylanýar.Aýlanmaga has uly garşylyk görkezmek üçin bu ýüpler has köp diametrli süýümler bilen bezelendir (6 hatar konstruksiýalaryň dizaýny bilen deňeşdirilende).

Has kiçi diametrli ýüpleriň we dürli ýüpleriň birleşmegi, islendik wagt aňsatlyk bilen “deňagramsyz” bolup bilýän örän näzik deňagramlylygy döredýär.

Önümiň parametrleri

Jikme-jiklik 18-7
Jikme-jiklik 35W-7
Jikme-jiklik 18-7

Gurluşyk

1 

Nominal diametri

Takmynan agram

Ip derejesine laýyk gelýän iň az döwük ýük

Süýüm ýadrosy

Polat ýadrosy

1570

1770

1960

2160

FC

IWS

FC

IWS

FC

IWS

FC

IWS

FC

IWS

MM

KG / 100M

KG / 100M

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

6

14

15.5

17.5

18.5

19.8

20.9

21.9

23.1

24.1

25.5

7

19.1

21.1

23.8

25.2

26.9

28.4

29.8

31.5

32.8

34.7

8

25

27.5

31.1

33

35.1

37.2

38.9

41.1

42.9

45.3

9

31.6

34.8

39.4

41.7

44.4

47

49.2

52.1

54.2

57.4

10

39

43

48.7

51.5

54.9

58.1

60.8

64.3

67

70.8

11

47.2

52

58.9

62.3

66.4

70.2

73.5

77.8

81

85.7

12

56.2

61.9

70.1

74.2

79

83.6

87.5

92.6

96.4

102

13

65.9

72.7

82.3

87

92.7

98.1

103

109

113

120

14

76.4

84.3

95.4

101

108

114

119

126

131

139

16

99.8

110

125

132

140

149

156

165

171

181

18

126

139

158

167

178

188

197

208

217

230

20

156

172

195

206

219

232

243

257

268

283

22

189

208

236

249

266

281

294

311

324

343

24

225

248

280

297

316

334

350

370

386

408

26

264

291

329

348

371

392

411

435

453

479

28

306

337

382

404

430

455

476

504

525

555

30

351

387

438

463

494

523

547

579

603

638

32

399

440

498

527

562

594

622

658

686

725

34

451

497

563

595

634

671

702

743

774

819

36

505

557

631

667

711

752

787

833

868

918

38

563

621

703

744

792

838

877

928

967

1020

40

624

688

779

824

878

929

972

1030

1070

1130

42

688

759

859

908

968

1020

1070

1130

1180

1250

44

755

832

942

997

1060

1120

1180

1240

1300

1370

Jikme-jiklik 35W-7

Gurluşyk

 2

Nominal diametri

Takmynan agram

Ip derejesine laýyk gelýän iň az döwük ýük

1570

1670

1770

1870

1960

2160

MM

KG / 100M

KN

KN

KN

KN

KN

KN

12

66.2

81.4

86.6

91.8

96.9

102

112

14

90.2

111

118

125

132

138

152

16

118

145

154

163

172

181

199

18

149

183

195

206

218

229

252

20

184

226

240

255

269

282

311

22

223

274

291

308

326

342

376

24

265

326

346

367

388

406

448

26

311

382

406

431

455

477

526

28

361

443

471

500

528

553

610

30

414

509

541

573

606

635

700

32

471

579

616

652

689

723

796

34

532

653

695

737

778

816

899

36

596

732

779

826

872

914

1010

38

664

816

868

920

972

1020

1120

40

736

904

962

1020

1080

1130

1240

42

811

997

1060

1120

1190

1240

1370

44

891

1090

1160

1230

1300

1370

1510

46

973

1200

1270

1350

1420

1490

1650

48

1060

1300

1390

1470

1550

1630

1790

50

1150

1410

1500

1590

1680

1760

 

 

Arza

tramwaý ýoly üçin sim ýüp
tramwaý ýoly üçin sim ýüp

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň