Önümiň görkezilmegi

Biziň kompaniýamyz, API, DIN, JIS G, BS EN, ISO we GB we YB ýaly Hytaý standartlaryna laýyklykda berk öndürilýän polat simleri, polat simleri we polat ýüpleri öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir.
  • Lift
  • Lift

Has köp önüm

  • “Nantong Lift Metal Products Import & Export Co., Ltd.”
  • SAMSUNG DIGITAL KAMERA

Näme üçin bizi saýlamaly?

2014-nji ýylda döredilen “Nantong Lift Metal Products Import & Export Co., Ltd.” satuw, önümçilik we gözleg tehnologiýalaryny birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Kompaniýa, geografiki ýerleşişi we amatly suw, gury ýer we howa gatnawy bilen Nantong ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär.

Kompaniýa halkara söwda pudagynda uzak möhletleýin ösüş strategiýasyna ygrarly we müşderilerimiz üçin hünärli, yzygiderli we hemmetaraplaýyn çözgütleri hödürleýär.Önümler giň gerimi öz içine alýar we esasan metal önümleri, göteriji maşynlar, eskalatorlar we esbaplar, awtoulag bölekleri, gaplaýyş enjamlary we ş.m.

Kompaniýa habarlary

Lift sim ýüpi: Içerki bazary ösdürmegiň geljegi

Lift sim ýüpi: Içerki bazary ösdürmegiň geljegi

Gurluşyk işjeňliginiň, şäherleşmegiň we infrastrukturanyň ösüşiniň netijesinde içerki lifti simli ýüp bazary ep-esli öser diýlip garaşylýar.Lift sim ýüpi, lift çekiş simleri diýlip hem atlandyrylýar, dik transport pudagynda möhüm element bolup, üpjün edýär ...

Simli ýüpler dürli pudaklarda giňden ulanylýar

Simli ýüpler dürli pudaklarda giňden ulanylýar

Simli ýüpler, ajaýyp güýji, berkligi we köp taraplylygy sebäpli köp pudaklarda köpden bäri esasy orun eýeleýär.Bu berk we ygtybarly göteriji esbaplar köp sanly programmada ulanylýar we gurluşyk, şi ... ýaly pudaklarda aýrylmazdyr.

  • Müşderilerimiz üçin ökde önümleri we iň gowy hyzmatlary hödürleýäris