• head_banner_01

Biz hakda

1

Kompaniýa Profil

2014-nji ýylda döredilen “Nantong Lift Metal Products Import & Export Co., Ltd.” satuw, önümçilik we gözleg tehnologiýalaryny birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Kompaniýa, geografiki ýerleşişi we amatly suw, gury ýer we howa gatnawy bilen Nantong ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär.

Kompaniýa halkara söwda pudagynda uzak möhletleýin ösüş strategiýasyna ygrarly we müşderilerimiz üçin hünärli, yzygiderli we hemmetaraplaýyn çözgütleri hödürleýär.Önümler giň gerimi öz içine alýar we esasan metal önümleri, göteriji maşynlar, eskalatorlar we esbaplar, awtoulag bölekleri, gaplaýyş enjamlary we ş.m.Şol bir wagtyň özünde, dürli pudaklarda doly gurşaw hyzmatlaryny bermek üçin bazaryň ösüşini, satuwyny, tehnologiýasyny, hilini we satuwdan soňky integrasiýa toparlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Müşderilerimiziň we ulanyjylarymyzyň iň oňat önüm tejribesini almagyny üpjün ediň.

Biziňki Önümler

Biziň kompaniýamyz, API, DIN, JIS G, BS EN, ISO we GB we YB ýaly Hytaý standartlaryna laýyklykda berk öndürilýän polat simleri, polat simleri we polat ýüpleri öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir.Arkanlarymyz esasan liftde, kömür käninde, portda, demir ýolda, polat fabriklerinde, balykçylykda, awtoulagda, tehnikada ulanylýar.Sim önümlerimizde galvanizli we galvanizli sim, ýag temperaturaly sim, bahar polat sim we ş.m. bar.Üznüksiz ösüşden soň önümler Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we ABŞ-a satylýar. Biz müşderilerimiz üçin ökde önümleri we iň gowy hyzmatlary hödürleýäris.

11

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, kompaniýa bazara, müşderä, hyzmatlara we hile gönükdirilen tejribe düşünjesini döretdi.Elmydama çykdajylaryň netijeliligini, ajaýyp hyzmaty, ýokary hilli önümleri we müşderiler üçin giňişleýin çözgütleri gowulandyrmak üçin "ilki bilen müşderi" we müşderiniň islegine gönükdirilen maksadyna eýerýär;

Müşderi hyzmaty, hünärmen we pragmatiki, çyn ýürekden hyzmat, kompaniýanyň esasy gymmatlyklary hökmünde müşderini kanagatlandyrmaga we üstünlik gazanmaga ygrarly;

163789860412174
DSC01751
1Q1A9038