• head_banner_01

Sling

 • Açyk spelter rozetkalary bilen polat sim ýüpi

  Açyk spelter rozetkalary bilen polat sim ýüpi

  Düşündiriş:Açyk spelter rozetka enjamlary bilen atmak, göwrümi kiçi bolany üçin galp açyk swetka rozetkasy bilen atmakdan başga ýükleri düzetmek ýa-da birikdirmek üçin has takyk ukybyna eýedir. Spelter rozetkasy bilen, berkitmek we has güýçli güýç bermek üçin has amatly iş usullaryny berip biler.

  Jikme-jiklik:

  Polat derejesi: polat ýasamak

  Gurluşyk: islegleriňize görä.

  Diametri: talaplar boýunça

  Dartyş güýji: 1770/1570/1670/1860/1960mpa (talaplar boýunça).

  Programma: uly göwrümli götermek, urmak, çekmek we ş.m.

  Faceüzü: galvanizli, ýagty, ýagly we ş.m.

 • Grommet (Tükeniksiz sim ýüpleri)

  Grommet (Tükeniksiz sim ýüpleri)

  Düşündiriş:Iň pes döwüji güýji bilen üpjün edýän simli ýüp kabeli, iş ýüküniň bäş esse köp bolmagy, tegelek polat simli ýüpüň adatdan daşary ýükleme ukybyna we göteriş nokadynyň iň pes egilme bölegi 1,5d-den pes bolmaly däldir.Jikme-jiklik:Diametri: talaplar hökmünde Işleýiş usuly: dik, bokurdak we sebet urgylary.Gurluşyk: sim ýüp üçin ähli gurluşyk görnüşleri.Dartyş güýji: talaplar hökmünde.Programma: bir obýekti ýa-da ýük götermek, asma köpri ýa-da diňler goýmak, götermäge kömek etmek üçin krana dakmak we ş.m. faceüzü: galvanizli, ýagty, ýagly we ş.m.

 • Göçürmek, çekmek, dartmak we götermek üçin polat sim ýüp

  Göçürmek, çekmek, dartmak we götermek üçin polat sim ýüp

  Gurluşyk: Talap boýunça
  Diametri: Talap boýunça
  Uzynlyk: Talap boýunça
  Armaturalaryň ahyrky bölekleri: göz armaturalary, baglanyşyklar, çeşmeler, çeňňekler, çeňňek, klipler, duralgalar, top, top çeňňekleri, ýeň, möhürlenen göz, tutawaçlar we ş.m.
  Arza: amaly Yşyklandyryş, tehnika, lukmançylyk, howpsuzlyk, sport harytlary, oýunjaklar, penjireler, gazonlar we baglar Kabel komponentleri dizaýn edilende, iş ýüki, köýnek, aýlaw ömri, çeýeligi, daşky gurşaw, çykdajy, howpsuzlyk we ş.m. ýaly köp faktorlary göz öňünde tutmaly. .Diametri näçe uly bolsa, iş ýüki şonça-da köp we çeýeligi erbet bolýar.
 • Edapyk spelter rozetkalary bilen polat sim ýüp

  Edapyk spelter rozetkalary bilen polat sim ýüp

  Düşündiriş:Döküm tehnologiýasyny enjamlaşdyrýan ýapyk spelter rozetkasy bilen atmak ajaýyp wariantlar, sebäbi olar örän täsirli goşundy hödürleýär;bu görnüşli rozetka, sim ýüpüň döwülmeginiň 100% netijeliligini berýär.Spelter rozetkasy hem sim arkanlaryny atmak üçin gowy gorag rozetkalarydyr.

  Jikme-jiklik:
  Polat derejesi: uglerod polat
  Tehnologiýa: guýma
  Gurluşyk: islegleriňize görä.
  Diametri: talaplar boýunça
  Dartyş güýji: 1770/1570/1670/1860/1960mpa (talaplar boýunça).
  Programma: uly göwrümli götermek, urmak, çekmek we ş.m.
  Faceüzü: galvanizli, ýagty, ýagly we ş.m.