• head_banner_01

Önümler

Häkim ýüpi we göteriji ýüp üçin lift polat sim

Gysga düşündiriş:

Faceüzü: Ightagty
Gurluşyk: 8 * 19S-SFC , 6 * 19S-SFC , 8 * 19S-IWRC , 8 * 19S-CSC , 8 * 19S-FC
Dartyş güýji: 1370 / 1570Mpa, 1570Mpa, 1770Mpa, 1570 / 1770Mpa
Arza: Lift (göteriji ýüp, häkim ýüp), göteriji

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Häkim ýüp

1.Gubernator ýüpi ulanmak

1

2. Häkim ýüpüniň gurluşygy

2

3. Häkim ýüpüniň aýratynlygy

Gurluşyk

Nominal diametri

Takmynan
Agram

Iň pes ýük

3

MM

KG / 100M

KN

8

21.8

28.1

Gurluşyk

Nominal diametri

Takmynan
Agram

Iň pes ýük

4

MM

KG / 100M

KN

6

12.9

16.8

6.3

14.2

23.2

6.5

15.2

24.7

Arkan

1. göteriji ýüpüň ulanylyşy

1

2. göteriji ýüpüň gurluşygy

7

3.Hosit ýüpüniň aýratynlygy

Gurluşyk

Nominal diametri

Takmynan
Agram

Ip derejesine laýyk gelýän iň az döwük ýük

1370/1570

1570

1770

2

MM

KG / 100M

KN

8

21.8

28.1

29.4

33.2

10

34

44

46

51.9

11

41.1

53.2

55.7

62.8

12

49

63.3

66.2

74.7

13

57.5

74.3

77.7

87.6

16

87

1113

118

133

Gurluşyk

Nominal
Diametri

Takmynan
Agram

(KN) arkan derejesine laýyk gelýän iň az döwük ýük

1570/1770

1570

1770

3

MM

KG / 100M

KN

8

25.9

37.4

35.2

39.6

10

40.5

58.5

55

62

11

49

70.7

66.5

75

12

58.3

84.2

79.1

89.2

13

68.4

98.8

92.9

105

16

104

150

141

159

Gurluşyk

Nominal
Diametri

Takmynan
Agram

(KN) arkan derejesine laýyk gelýän iň az döwük ýük

1570/1770

1570

1770

 4

MM

KG / 100M

KN

8

26

38

35.8

40.3

10

40.7

59.5

55.9

63

11

49.2

79.1

67.6

76.2

12

58.6

85.6

80.5

90.7

13

68.8

100

94.5

106

16

104

152

143

161

Biz hakda

Aýratynlyklaryňyzy bize ibermek üçin özüňizi mugt duýmagyňyzy haýyş edýäris we size jogap bereris.Her jikme-jik zerurlyklary üpjün etmek üçin hünärmen in engineeringener toparymyz bar.Has köp maglumatlary bilmek üçin mugt nusgalar iberilip bilner.Islegleriňizi kanagatlandyryp bilersiňiz, hakykatdanam biziň bilen habarlaşmak üçin özüňizi mugt duýuň.Bize e-poçta iberip, göni jaň edip bilersiňiz.Mundan başga-da, korporasiýamyzy has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.Birnäçe ýurduň söwdagärleri bilen söwdamyzda köplenç deňlik we özara artykmaçlyk ýörelgesine eýerýäris.Bilelikdäki tagallalar bilen söwda we dostluk ikitaraplaýyn bähbidimize bazara çykmak umydymyzdyr.Soraglaryňyza garaşýarys.

Önümlerimiz iň oňat çig mal bilen öndürilýär.Her pursatda önümçilik programmasyny yzygiderli kämilleşdirýäris.Has ýokary hilli we hyzmaty üpjün etmek üçin önümçilik prosesine ünsi jemledik.Hyzmatdaş tarapyndan ýokary öwgä eýe bolduk.Biz siziň bilen işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň